ХXV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених

"Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"


Учасники конференції


Автори Назва доповіді Тематичний напрям Дата реєстр.

KrNU © 2018