ХXIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених
"Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"


Учасники конференції


Автори Назва доповіді Тематичний напрям Дата реєстр.
1 Алєксєєв В.Г.,студ КІ-13-1,Баранова В.С.,студ.КІ-13-1; Димура М.В.,студ.КІ-13-1; Журід С.В.,студ.КІ-13-1 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Особливості аутентифікації користувачів термінальних серверів на основі Cisco Terminal Server Agent в Cisco FirePOWER Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 20.04.17
2 Синицин Д.Є., Вольський О.В., Фалько І.М. Онищенко Ю.М. RMM-СИСТЕМЫ:УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТЬЮ (С ПРИМЕРОМ БЫСТРОГО ВНЕДРЕНИЯ) Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 20.04.17
3 Вольський Олег Володимирович, Онищенко Ю. М., Синицин Д.Є. Фалько І.М. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКА KOTLIN КАК АНАЛОГА JAVA C ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОМЫШЛННОЙ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 20.04.17
4 Онищенко Ю.М.. Вольський О.В.. Синицин Д.Э.,Фалько І.М. React Native как универсальный инструмент розрабоки мобильных приложений Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 20.04.17
5 Турчиневич В.Я студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Баглай В.І аналітик LLC "GridinSoft" АНАЛІЗ І МЕТОДИ ПРОТИДІЇ ЗАРАЖЕННЮ ЗАГРОЗАМИ ТИПУ КРИПТОРІВ Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 19.04.17
6 Загоруйко І. В., студ., Залюбовська Ю. О., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Аналіз логічної мови програмування «PROLOG» Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 19.04.17
7 Морозов Д.С., студ. WEB-ДОДАТОК ДОМАШНЯ БУХГАЛТЕРІЯ «HOMEBOOKKEEPING» Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 18.04.17
8 Морозов Д.С., студ., Погребняк О.Ю., студ., Василякін А.С., студ., Потапенко Д.Д., студ. SYMFONY PHP ФРЕЙМВОРК WEB-ДОДАТКІВ Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 18.04.17
9 Залюбовська Ю.О., студ., Дубина Л.Г., студ., Загоруйко І.В., студ., Корнієнко І.В., студ., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Порівняльний аналіз реляційних та нереляційних баз даних Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 18.04.17
10 Залюбовська Ю.О., студ., Шеврін В.В., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Способи захисту від підробки електронних листів (Email Spoofing) Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 18.04.17
11 Шеврін В.В., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського АНАЛІЗ ДОКУМЕНТО-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 17.04.17
12 Погребняк О.Ю., студ., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського WEB-СЕРВІС З МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЗНАНЬ В СЕРЕДНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НАВЧАННЯ Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 16.04.17
13 Погребняк О.Ю., студ., Морозов Д.С., студ., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Аналіз тенденцій розвитку систем зберігання даних Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології 16.04.17
14 Щерба К., Инг. Экономический факультет, Университет им. М. Бела в Банской Быстрици Кафедра финансов и бухгатлерии Уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость в Словацкой Республике Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг 15.04.17
15 Єлістратов В.О., к.т.н., доц., Флінтіч Д.О., Кривохат В.М. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Підвищення швидкості руху плунжера паливного насоса дизеля Транспорт. Дорожні та будівельні машини 14.04.17
16 Некраса І.А., магістрант, Черненко С.М., к.т.н., доц. ПОКРАЩЕННЯ ЛЕГКОСТІ КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ КРАЗ-7634НЕ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Транспорт. Дорожні та будівельні машини 14.04.17
17 Магда А.С., студент, Черненко С.М., к.т.н., доц. ЗНИЖЕННЯ ДИМНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ Транспорт. Дорожні та будівельні машини 14.04.17
18 Павлюченко А.С., магістрант , Шапко С.В. к.т.н., доц. ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ВПЛИВІВ У КАТАЛІТИЧНОМУ НЕЙТРАЛІЗАТОРІ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У АВТОМОБІЛІ Транспорт. Дорожні та будівельні машини 14.04.17
19 Стадник В.М., Гарбуз А.С., Клімов Е.С., канд.техн. наук, доц ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ОПОРУ КОЧЕННЮ ШИНИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ Транспорт. Дорожні та будівельні машини 13.04.17
20 Бондарєв П.Ю., аспірант, Яковенко С.В., магістрант, Клімов Е.С., канд.техн. наук, доц ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ОПОРУ ВІТРОВОМУ ПОТОКУ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ Транспорт. Дорожні та будівельні машини 13.04.17
21 Миколенко Юлія Вплив соціометричного статусу на емоційний стан підлітків Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук 13.04.17
22 Ивана Рыбовичова, аспирант, Университет Матея Бела в Банской Бистрице, Словакия Ликвидность и управление денежными потоками малых и средних предприятий Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг 13.04.17
23 Хруцька Я. С. студентка ІV курсу напряму підготовки «Психологія», Кременчуцького Національного університету імені Михайла Остроградського Давидюк С. Г. старший викладач ПОНЯТТЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук 12.04.17
24 Сюрко В. Р. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського студентка V курсу, спеціальність «Психологія» ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук 12.04.17
25 Шкодінова І.О, студент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Олефіренко С. В., ст. викл., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ - ШЛЯХ ДО АКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 12.04.17
26 Виноградна А.В., студентка Шульженко Ю.М., старший викладач Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Композиційні та стилістичні особливості афористики Вільяма Блейка як проблема перекладу Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 12.04.17
27 Семенова О., студ. науковий керівник – ст. викл. Шульженко Ю.М. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Гіпертекст як форма організації тексту в романі Милорада Павича "Хозараский словний" Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 12.04.17
28 Сошенко С.М. к.пед.н., Шмельова А.С., аспірант кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЧЕСНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук 12.04.17
29 Козловська Т. Ф., к.х.н., доц., Михайленко А. С., студент, Гніденко В. С., студент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження властивостей біодобрива з відпрацьованого субстрату синьо-зелених водоростей Біотехнологія та здоров`я людини 12.04.17
30 Волошина В.Г., магістр, Маренич А.В., аспірант Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯМ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В М.КРЕМЕНЧУЦІ Екологічна безпека 12.04.17
31 Алєксєєва Т.М. к.г.н., доц., Лазаренко А.Ю. студ. До проблеми закислення грунтів агроценозів Екологічна безпека 12.04.17
32 Дейна І.П. старший викладач, Рябчун С.М. студ. Пошук оптимальних варіантів вимірювань шуму в межах сельбищної забудови Екологічна безпека 12.04.17
33 Чічканова А. В., студентка Шульженко Ю. М., старший викладач Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Символізм та алюзивність власних назв у циклі романів Джоан Роулінг про Гаррі Поттера як проблема перекладу Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 12.04.17
34 Инг. Диана Кваснова, доктора́нт Экономический факультет, Университет Матея Бела Банска Быстрица Партнерства в маркетинговом менеджменте в дестинации в Словакии Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки. Стратегія розвитку туристичного бізнесу 12.04.17
35 Гєнова А,В., к.т.н., Пасенко А.В., ст. викл. Никифорова О.О. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Роль антропогенного фактору у розвитку онкопатологій Біотехнологія та здоров`я людини 12.04.17
36 Марциш М, Инг. Экономический факультет Университета им. М.Бела, Банска Быстрица Кафедра туризма и оборудования предприятий общественного питания Туризм - фактор устойчивого регионального развития Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки. Стратегія розвитку туристичного бізнесу 12.04.17
37 Халанчук Л.В., асистент, Таврійський державний агротехнологічний університет ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ РОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯННЯ ПУАССОНА Геометричне моделювання технічних процесів 12.04.17
38 Таранець І.В. студ, старший викладач Кожемяченко Н.В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Лінгво - стилістичні особливості реклами автомобілів Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 11.04.17
39 Ануріна І.С., викладач Використання CAT-інструментів у професійній діяльності перекладача Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 11.04.17
40 Воржева І. В., суд. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Кожемяченко Н. В., старший викладач Реклама косметичних засобів: доперекладацький аналіз Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 11.04.17
41 Василенко О. Є., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Кожемяченко Н. В., старший викладач Алюзії Боба Ділана: лінгвістичний аналіз Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 11.04.17
42 Білоус К.О. студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Науковий керівник Кожемяченко Н.В., старший викладач Роль фонових знань при перекладі власних назв Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 11.04.17
43 Панчешна В.І. студентка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Науковий керівник Кожемяченко Н.В., старший викладач Локалізація програмного забезпечення: проблема перекладу Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 11.04.17
44 Шкодінова І.О., студент, ст. викл. Олефіренко С.В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Зацікавленість - шлях до активного засвоєння знань з іноземних мов Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 11.04.17
45 Михайличенко А. В., магістрантка 2-го року навчання, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики Висвітлення журналістами мови ворожнечі на сторінках української преси Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук 11.04.17
46 Колесник А.Г. Харківський Національний Медичний Університет Актуальні питання діагностики ревматоїдного артриту Біотехнологія та здоров`я людини 11.04.17
47 Алєксєєва Т. Н., к. г. н., доц., науковий керівник, Ігнаткіна О.С., Тарасова М. В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ДЕГУМІФІКАЦІЯ ГРУНТУ ЯК НАСЛІДОК НЕРАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ Екологічна безпека 11.04.17
48 Колесник А.Г. Харківський Національний Медичний Університет Актуальні питання діагностики ревматоїдного артриту Біотехнологія та здоров`я людини 11.04.17
49 Матвієць В.В., студентка Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Проблема виникнення почуття ревнощів у міжособистісних стосунках Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук 10.04.17
50 Курка Д.В., студент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Німецькомовні військові терміни: перекладацький аспект Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
51 Муллаянова В. Ф., студентка Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Вплив новітніх комп*ютерних технологій та методу тандем на якість знань з англійської мови Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
52 Козловська Д. В., студентка Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Засоби створення художнього образу в літературі на прикладі роману Гі де Мопассана "Життя" Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
53 Денісова А.В., студентка Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дитяча література як підручник життєвої філософії ( за романом Е.Портер "Полліанна" ) Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
54 Омельченко К.О, студентка, Кременчуцького Національного університету імені Михайла Остроградського Термінологія у засобах масової інформації Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
55 Багро М.І.,студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Кожемяченко Н.В.,старший викладач Роль невербальних компонентів в художньому тексті Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
56 Асельдерова К.Ю., 2 курс, група Філ 15-1(1). Факультет права,соціальних і гуманітарних наук. Напрям: Філологія. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Ідіостиль як авторський почерк(на прикладі роману Маркуса Зузака "Крадійка книжок") Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
57 Виноградна А.В., студентка Шульженко Ю.М., старший викладач Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Kомпозиційні та стилістичні особливості афористики Вільяма Блейка як проблема перекладу Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
58 Панасенко Ю.В. 2 курс. група Філ-15-1-(1). Факультет права, соціальних та гуманітарних наук. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Ідіостиль як перекладацька проблема (на прикладі творів Джорджа Орвелла) Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
59 Блінова О.В., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Проблема декодування авіаційних термінів у процесі перекладу Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
60 Ситник А.М.,студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Проблема локалізації при перекладі комп`ютерних термінів Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
61 Терещенко Н.В., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Кожемяченко Н.В., старший викладач Переклад лексичних одиниць євролекту Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 10.04.17
62 Озерова О.Г., голова циклової комісії "Управління та адміністрування" Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну Особливості оподаткування комунальних послуг Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг 09.04.17
63 Ковтун О.В., студентка Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Проблема деградації особистості та її художнє втілення в творах О. де Бальзака "Шагренева шкіра" й Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук 09.04.17
64 Денісова А.В., студентка Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дитяча література як підручник життєвої філософії (за романом Е.Портер "Полліанна" ) Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук 09.04.17
65 Юрчак К. О., студентка ФІЛ-16-1(1), Кременчуцький національний університет імені Михвйла Остроградського Система моральних цінностей у історичному романі О. Дюма "Граф Монте-Крісто" Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук 06.04.17
66 Кірянов О. Ф., к. т. н., доц. Кантемирова Е. Р., студ. АКТИВНА БЕЗПЕКА АВТОМОБІЛЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИМОГИ Транспорт. Дорожні та будівельні машини 05.04.17
67 Тураєв І.І., Крот В. О. доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Михайло Грушевський як голова Центральної Ради Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук 05.04.17
68 Козлова А. А., Катемирова Р. М. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Українські ЗМІ очима "Репортерів без кордонів" Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук 05.04.17
69 Козлова А. А., Алексеєнко Н. М. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Вживання інтертекстуальних елементів у текстах ЗМІ Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов 05.04.17

KrNU © 2017