ХXV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених

"Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"

 Програмний комітет конференції

Голова

ЗАГІРНЯК М.В. - д.т.н., професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Члени програмного комітету

НИКИФОРОВ В.В. – перший проректор КрНУ імені Михайла Остроградського;
МАРЕК ДРИМАЛ ― заступник декана факультету природничих наук університету Матея Бела, Словацька Республіка.

 

KrNU © 2018